Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 10

Bu ürünlerin akım fail taksimmleri bulunur. Bunun nispetle elektronik devreye katkı sağlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik strüktürdadır. Erdemli frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; vasat sıklık elde buyurmak muhtevain kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belirli bir banddaki frekanslar muhtevain tercih edilmektedir. Elektriksel angajmanların sağlanması namına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.